Referencie

Náš tím vo Wemago má širokú škálu referencií z rôznych typov odvetví. Boli sme súčasťou týchto projektov:

Energetický priemysel

  • Dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s., Slovensko
  • Projekt Kessel 13 - Kombinovaná tepelná a elektrická elektráreň na zemný plyn, Nemecko

 

Petrochemický priemysel

  • Rozšírenie juhokaukazského plynovodu, Gruzínsko
  • Prestavba existujúcej jednotky (prepojovacie zariadenia), ropná rafinéria NIS, Pancevo, Srbsko

 

Chemický priemysel

  • Membránová elektrolýza, SPOLCHEMIE a.s, Česká republika
  • Najväčšia svetová linka (1050 tpd) na textilné použitie PET s priamym podávaním taveniny, SASA Polyester Sanayi A.S. v Adane, Turecko

 

Spracovanie odpadu

  • Výstavba sušiacej časti pre spoločnosť Wien Energie na spracovanie hustého kalu na spaľovanie v existujúcich fluidných peciach, WKU/Wien Energie, Rakúsko
  • Modernizácia napájacieho systému pre WSO1 (fluidná pec), WKU/Wien Energie, Rakúsko

 

Potravinársky priemysel

  • Výroba xantánovej gumy, Jungbunzlauer Pernhofen, Rakúsko
  • Bergern - plánovanie nového závodu na výrobu kyseliny citrónovej, Jungbunzlauer Pernhofen, Rakúsko

 

Vaše odvetvie

Sme flexibilní a rýchlo sa prispôsobujeme

 

Get In Touch

If you are interested in our services and you have further questions, please do not hesitate to contact us.

 Thank you for choosing our company.