Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 08. 02. 2023.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Wemago s.r.o. s.r.o.
Mierová 359/14 076 31 Streda nad Bodrogom
Slovensko
E -mail: ue.ogamew@ofni
Telefónne číslo: +421 915 156 897
VAT ID: SK2121662917

Právny zástupca (zástupcovia) Wemago s.r.o. s.r.o.:

Ing. Ladislav Kovács, Ing. Gabriel Domonkos

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro pod licenciou alebo registračným číslom:

53560/V

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.

2.1 Vlastnícke podiely Spoločnosti (základné imanie) vydané Spoločnosťou:

5000 €