Tento imprint byl naposledy aktualizován 08. 02. 2023.

Vlastníkem tohoto webu je:

Wemago s.r.o. s.r.o.
Mierová 359/14 076 31 Streda nad Bodrogom
Slovensko
Email: ue.ogamew@ofni
Telefonní číslo: +421 915 156 897
VAT ID: SK2121662917

Právní zástupci Wemago s.r.o. s.r.o.:

Ing. Ladislav Kovács, Ing. Gabriel Domonkos

1. Obecné

1.1 Jsme registrováni u Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro pod licencí nebo registračním číslem:

53560/V

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.

2. Následující informace jsou povinné podle německého práva.

2.1 Vlastnické podíly Společnosti (základní kapitál) vydané Společností:

5000 €